,  :
15 2 (-50% )
- /., ., 2000000 . 10
3 9 454
SUPLASYN 1-SHOT 60 /6 . .
25 0,5 4
. / 2 . 100
. 40 / . 105 1
- . . /- /. 2000 . 1
- /. 2 / . 50 1
/ 9,54,8 1


,
, , : (c) , , email: kievhtm@mail.ru