,  :
400 - /. 400 . 4 15
. /- /. 6 / . 16,7 1
PI ACTIVE VARIANT M, 10
. /. 100 8
SOWASH
- /. 320 / . . 20 10
. /. 37 5 /5 . 5 . 1
WATERPIK SR-1000 Sensonic
- /. 25 1 4 (E-card)
34 . . / - /. 33,6 ., . . 1 5


,
, , : (c) , , email: kievhtm@mail.ru