,
11.12.2019
:
- . /. 120 100 140
. 30 60 pharmascience
. . 150 135 dhu
. 60 88
. . . 50 229 gustav klein
. . . 20 121 gustav klein
. 50 103 heel
. /., 48 83 teva
. /., 48 73 teva
. /. 60 178 teva
. /. 30 70 teva
-40 . 40 14 294 teva
(GARDEX EXTREME) 150 66 gardex
(GARDEX BABY) 1 80 gardex
(GARDEX BABY) + 3 87 gardex
- . /- / 500 . 1 509
. /. 50 40 206 abbott
300 367 ananta medicar
300 362 ananta medicar
300 342 ananta medicar
300 341 ananta medicar
6 . / 20 222 lab novag
. 48 244 bittner
. 12 65 bittner
. .-. 50 189 bittner
. .-. 20 125 bittner
- . .-. 30 1 154 heel
. / 30 61
1,0 - /. 1 / 5 5 1646 bayer pharma
1,0 - /. 1 / 10 5 2441 bayer pharma
. 10 20 140 reckitt bencki
. . 150 61 reckitt bencki
. . 24 74 reckitt bencki
. . 150 80 reckitt bencki
. . 10 24 144 reckitt bencki
. . 300 20 68
300 . 300 60 187
300 . 300 30 99
. 75 20 125
. 150 20 145
. 300 30 139 micro labs
300 . 300 50 292 woerwag pharma
20 81 dermapharm
30 / 3 1 74
200 1 85 mili healthcar
. 60 90 mili healthcar
. . 400 3 70 mili healthcar
- /. 500 212
- /. . / 500 238 fresenius kabi
/. 1 % 50 105 novartis consu
/. 1 % 20 61 novartis consu
/. 1 % 100 161 novartis consu
/. 2,32 % 50 138 novartis consu
/. 2,32 % 100 217 novartis consu
. . 25 30 93 novartis pharm
50 10 82 novartis pharm
100 5 63 novartis pharm
- /. 75 . 3 5 175 novartis pharm
. . ., / 75 20 150 novartis pharm
. /. 50 20 80 novartis pharm
. / 5 30 101 kusum healthca
. .-. 50 154 bittner
. .-. 20 92 bittner
125 61
. / 40 132 mucos pharma
. / 200 595 mucos pharma
. / 800 2086 mucos pharma
. 80 30 130 rotapharm
SENI MAN SUPER 10 69 torunskie zmo
30 61 torunskie zmo
30 68 mann schroder
- . 500000 . . . 10 306
- . 150000 . . . 10 193
- . 1000000 . . . 10 332
. /. 50 10 3766 pfizer inc
. /. 200 14 9121 pfizer inc
/- /. 200 . 1 2604 pfizer inc
. 3,2 21 560 catalysis
. . . 60 210 unipharm
. . . 30 140 unipharm
. / . 60 317 unipharm
. / . 30 208 unipharm
. / . 30 134 unipharm
. / . 100 226 unipharm
. / . 60 302 unipharm
. / . 30 192 unipharm
50+ . /. 60 117 unipharm
. / 400 60 143 unipharm
. / 60 218 unipharm
. / 30 152 unipharm
. / 100 273 unipharm
. / . 30 126 unipharm
. / . 100 370 unipharm
. / . 30 152 unipharm
. / . 100 280 unipharm
. /. . 60 201 unipharm
. /. . 30 124 unipharm
. / . 100 211 unipharm
-3 . . 60 158 unipharm
-3 . . 30 109 unipharm
 

0.. - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - ..142


,
, , : (c) , , email: kievhtm@mail.ru