,
05.12.2019
:
. 200 30 182
. 10 30 19775 novartis pharm
. 100 128
- . /- /. 4 + 0,5 . 4,5 228 aurobindo phar
. /. 200 10 145 aurobindo phar
- /. . 1000 . 1 60 aurobindo phar
. 500 10 123 aurobindo phar
. 250 10 84 aurobindo phar
- . 30 88 dhu
20 110 gedeon richter
. / 500 + 125 14 115 glaxosmithklin
. - 1000 + 200 . 10 434 glaxosmithklin
/. 400 /5 + 57 /5 . 12,6 98 glaxosmithklin
/. 200 /5 + 28,5 /5 .70 77 glaxosmithklin
SR . . ., / 1000 + 62,5 28 105 glaxosmithklin
ES /. 600 /5 + 42,9 /5 . 100 , 114 glaxosmithklin
(BD) . /. 875 + 125 14 133 glaxosmithklin
- . 30 40 81
- . 20 40 80
250 . -. 250 8 103 lab innotech
- - /. 10 / 5 5 183
- - /. 1% . 2,5 5 108
. /. 40 90 553 krka
. /. 40 30 294 krka
. /. 30 90 170 krka
. /. 30 30 77 krka
. /. 20 90 427 krka
. /. 20 30 169 krka
. /. 10 90 363 krka
. /. 10 30 133 krka
20 . / 20 30 80 msn lab
. / 40 30 194 polpharma
. / 20 30 120 polpharma
. / 10 30 96 polpharma
. /. 20 30 222 pfizer inc
. /. 10 30 136 pfizer inc
20 . / 20 30 68 ananta medicar
. / 20 40 95
. / 20 30 86
. / 10 60 96
. / 10 30 68
150 107 pharmacosmetic
150 117 pharmacosmetic
100 99 pharmacosmetic
35 68 pharmacosmetic
100 90 pharmacosmetic
100 86 pharmacosmetic
2 - 20 147
. .-. 50 164 bittner
. .-. 20 101 bittner
. 0,85 60 92
. 0,25 30 71
. 250 60 95
. 250 30 63
. /. 75 40 74
III . /- /. 500 ., . . 10 1 4065 octapharma
. /. 25 25 75 ucb pharma
. 8 28 217 astrazeneca
. 16 28 387 astrazeneca
/. - 20 10 63
. / 20 30 82 micro labs
. / 10 30 89 micro labs
. 640 30 811 zandra lifesci
. . 15,75 / . 4 1 208
. / -. 300 28 72 bayer consumer
. / -. 100 56 81 bayer consumer
NOSEFRIDA NASAL ASPIRATOR 132 nasalprodukter
9/119, 2- 67
5/119, 2- 228
5000 . /. 5 000 5 7660 medac
10000 . /. 10 5 11674 medac
. . . 200 30 103
. 400 / 60 449 schering ploug
. 200 / 60 392 schering ploug
. . 100 187 kusum healthca
. 200 169 glenmark
. 100 91 glenmark
. 50 208 glenmark
. 20 93 glenmark
. 120 79
. 120 81
. 120 80
. .-. 50 160 bittner
. .-. 20 96 bittner
. . 600 10 85 rotapharm
. . 200 20 80 rotapharm
. /. 100 28 272 krka
. . 80 . 90 84 pharmascience
. / -. 800 60 798 tillots pharma
. / -. 400 100 623 tillots pharma
. 60 84
5 / .-. 5 78
. 50 97
. 30 157 life pharma
. / 750 . 60 303 unipharm
. / . 60 208 unipharm
. / . 60 329 unipharm
. / . 30 197 unipharm
. / . 60 278 unipharm
. / . 30 187 unipharm
 

0.. - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - ..142


,
, , : (c) , , email: kievhtm@mail.ru