,  :
. . 500 28
. / 500 120
40 + 15
. /. 400 . 30
. . - 100 /10 . 10 2
SOWASH Pecham ( )
. / 30 28
- /. 15 . . 1 1
. . 9,6 ., . 15
120 - /. 120 0,5 , . . -,.1,220 1


,
, , : (c) , , email: kievhtm@mail.ru