,  :
SOWASH + ()+
. . - 300 . 15 1
/- /. 200 . 1
30
- /. 10 / 2 3
/. 160 . 1
VH VARIANT M,
- /. . 1000 . 10
. . 4 /5 . 5 1
25 . 1


,
, , : (c) , , email: kievhtm@mail.ru